Zmluvy
Filtrovať

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
11.6.2021
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková, Humenné
Detail zmluvy 21/301
Číslo zmluvy 21/301
Dátum zverejnenia 11.6.2021
Dátum uzavretia 10.6.2021
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Suma 144 €
Dodávateľ Ing. Janka Herpáková, Humenné
IČO 34570918
Adresa Mierová 64/2, 066 01 Humenné
23.3.2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 23.3.2021
Dátum uzavretia 23.3.2021
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Suma 19,99 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava
IČO 35763469
Adresa Bajkalská 28, Bratislava 817 62
16.3.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke tabletov
Štatistický úrad SR, Bratislava
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 16.3.2021
Dátum uzavretia 16.3.2021
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke tabletov
Suma 0 €
Dodávateľ Štatistický úrad SR, Bratislava
IČO 166197
Adresa Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
5.1.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
SEWA, a.s. Bratislava
Detail zmluvy 1
Číslo zmluvy 1
Dátum zverejnenia 5.1.2021
Dátum uzavretia 31.12.2020
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Suma 0 €
Dodávateľ SEWA, a.s. Bratislava
IČO 35942355
Adresa Sliačska 1E, Bratislava 831 02
5.1.2021
Zmluva o úrazovom poistení UoZ
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5190053196
Číslo zmluvy 5190053196
Dátum zverejnenia 5.1.2021
Dátum uzavretia 31.12.2020
Názov Zmluva o úrazovom poistení UoZ
Suma 5 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO 31595545
Adresa Štefánikova 17, Bratislava 811 05
31.12.2020
Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 13.05.2020
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 31.12.2020
Dátum uzavretia 31.12.2020
Názov Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 13.05.2020
Suma 0 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
IČO 36211451
Adresa SNP 77, Rozhanovce 044 42
1.12.2020
Zmluva o výpožičke
Štatistický úrad SR, Bratislava
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.12.2020
Dátum uzavretia 1.12.2020
Názov Zmluva o výpožičke
Suma 0 €
Dodávateľ Štatistický úrad SR, Bratislava
IČO 166197
Adresa Miletičova 3, 824 67 Bratislava
29.10.2020
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
NASES, Trnava
Detail zmluvy 9432/2020
Číslo zmluvy 9432/2020
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Dátum uzavretia 27.10.2020
Názov Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Dodávateľ NASES, Trnava
IČO 42156424
Adresa Kollárova 8, 917 02 Trnava
26.10.2020
Zmluva o zhotovení a prenajímaní internetovej stránky
Dominik Maskaľ, Sobrance
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 26.10.2020
Dátum uzavretia 26.10.2020
Názov Zmluva o zhotovení a prenajímaní internetovej stránky
Suma 120 €
Dodávateľ Dominik Maskaľ, Sobrance
IČO 53082257
Adresa Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
30.9.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Detail zmluvy 2/2020
Číslo zmluvy 2/2020
Dátum zverejnenia 30.9.2020
Dátum uzavretia 30.9.2020
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Suma 1,20 EUR/1 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
IČO 36211451
Adresa SNP 77, Rozhanovce 044 42
19.6.2020
Kúpna zmluva a Zmluva o poskytovaní verejných služieb
O2 Slovakia, s.r.o. Snina
Detail zmluvy 2400627458
Číslo zmluvy 2400627458
Dátum zverejnenia 19.6.2020
Dátum uzavretia 19.6.2020
Názov Kúpna zmluva a Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Suma 216 €
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o. Snina
IČO 35848863
11.6.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková, Humenné
Detail zmluvy 20/031
Číslo zmluvy 20/031
Dátum zverejnenia 11.6.2020
Dátum uzavretia 10.6.2020
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Suma 144 €
Dodávateľ Ing. Janka Herpáková, Humenné
IČO 34570918
Adresa Mierová 64/2, 066 01 Humenné
28.5.2020
Zmluva o uzavretí Budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov ...
1. východoslovenská OZV, s.r.o. Košice
Detail zmluvy O01/2020
Číslo zmluvy O01/2020
Dátum zverejnenia 28.5.2020
Dátum uzavretia 28.5.2020
Názov Zmluva o uzavretí Budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov ...
Dodávateľ 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Košice
IČO 53021665
13.5.2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 13.5.2020
Dátum uzavretia 13.5.2020
Názov Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
IČO 36211451
20.2.2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o nakladaní s odpadmi
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Detail zmluvy 1/2020
Číslo zmluvy 1/2020
Dátum zverejnenia 20.2.2020
Dátum uzavretia 20.2.2020
Názov Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o nakladaní s odpadmi
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
IČO 36211451
21.1.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
PP PROTECT s.r.o., Michalovce
Detail zmluvy 1
Číslo zmluvy 1
Dátum zverejnenia 21.1.2020
Dátum uzavretia 21.1.2020
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodávateľ PP PROTECT s.r.o., Michalovce
IČO 48039365
31.12.2019
Zmluva o úrazovom poistení UoZ na rok 2020
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5190040559
Číslo zmluvy 5190040559
Dátum zverejnenia 31.12.2019
Dátum uzavretia 31.12.2019
Názov Zmluva o úrazovom poistení UoZ na rok 2020
Suma 6.5 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO 31595545
15.11.2019
Mandátna zmluva
Ing. Iveta Sabaková, Trebišov
Detail zmluvy 7/2019
Číslo zmluvy 7/2019
Dátum zverejnenia 15.11.2019
Dátum uzavretia 13.11.2019
Názov Mandátna zmluva
Suma 700 €
Dodávateľ Ing. Iveta Sabaková, Trebišov
IČO 33157413
Adresa Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov
11.11.2019
Zmluva o dielo
Envio, s.r.o. Prešov
Detail zmluvy 2/11/2019
Číslo zmluvy 2/11/2019
Dátum zverejnenia 11.11.2019
Dátum uzavretia 11.11.2019
Názov Zmluva o dielo
Suma 4200 €
Dodávateľ Envio, s.r.o. Prešov
IČO 44402350
19.9.2019
Kúpna zmluva
ŠOP SR, Banská Bystrica
Detail zmluvy 2019/01
Číslo zmluvy 2019/01
Dátum zverejnenia 19.9.2019
Dátum uzavretia 19.9.2019
Názov Kúpna zmluva
Suma 5800 €
Dodávateľ ŠOP SR, Banská Bystrica
IČO 17058520