Zmluvy
Filtrovať

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
26.2.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 26.2.2019
Dátum uzavretia 26.2.2019
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Suma 20 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
IČO 35763469
31.12.2018
Zmluva o úrazovom poistení UoZ na MOS
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5190045485
Číslo zmluvy 5190045485
Dátum zverejnenia 31.12.2018
Dátum uzavretia 31.12.2018
Názov Zmluva o úrazovom poistení UoZ na MOS
Suma 6.5 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO 31595545
27.7.2018
Zmluva o výpožičke
MV SR, Bratislava
Detail zmluvy KRHZ-PO-2018/452-158
Číslo zmluvy KRHZ-PO-2018/452-158
Dátum zverejnenia 27.7.2018
Dátum uzavretia 27.7.2018
Názov Zmluva o výpožičke
Suma 14318.54 €
Dodávateľ MV SR, Bratislava
IČO 00151866
23.7.2018
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
SEWA, a.s. Bratislava
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 23.7.2018
Dátum uzavretia 23.7.2018
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodávateľ SEWA, a.s. Bratislava
IČO 35942355
12.6.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková, Humenné
Detail zmluvy 18/018
Číslo zmluvy 18/018
Dátum zverejnenia 12.6.2018
Dátum uzavretia 12.6.2018
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Suma 144 €
Dodávateľ Ing. Janka Herpáková, Humenné
IČO 34570918
18.5.2018
Zmluva o dielo
PP PROTECT s.r.o., Michalovce
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 18.5.2018
Dátum uzavretia 18.5.2018
Názov Zmluva o dielo
Suma 120 €
Dodávateľ PP PROTECT s.r.o., Michalovce
IČO 48039365
30.4.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Detail zmluvy 148561
Číslo zmluvy 148561
Dátum zverejnenia 30.4.2018
Dátum uzavretia 30.4.2018
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Suma 1400 €
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
IČO 177474
1.2.2018
Darovacia zmluva
Nemocnica Snina, s.r.o.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.2.2018
Dátum uzavretia 1.2.2018
Názov Darovacia zmluva
Suma 53 €
Dodávateľ Nemocnica Snina, s.r.o.
IČO 36509108
9.1.2018
Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie na rok 2018
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5190039143
Číslo zmluvy 5190039143
Dátum zverejnenia 9.1.2018
Dátum uzavretia 9.1.2018
Názov Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie na rok 2018
Suma 3.25 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO 31595545
2.1.2018
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s. Bratislava
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 2.1.2018
Dátum uzavretia 2.1.2018
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodávateľ NATUR-PACK, a.s. Bratislava
IČO 35979798
30.12.2017
Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie
Komunálna poisťovňa, a. s., Bratislava
Detail zmluvy 5190032662
Číslo zmluvy 5190032662
Dátum zverejnenia 30.12.2017
Dátum uzavretia 30.12.2017
Názov Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie
Suma 3.25 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a. s., Bratislava
IČO 31595545
19.12.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
SOMUD, Zboj
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 19.12.2017
Dátum uzavretia 19.12.2017
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Dodávateľ SOMUD, Zboj
IČO 36163015
30.11.2017
Kúpna zmluva
Ing. Milan Rosoľanka - MIRAL, Snina
Detail zmluvy 7.4-MKT2/2017
Číslo zmluvy 7.4-MKT2/2017
Dátum zverejnenia 30.11.2017
Dátum uzavretia 30.11.2017
Názov Kúpna zmluva
Suma 12564 €
Dodávateľ Ing. Milan Rosoľanka - MIRAL, Snina
IČO 33847835
30.11.2017
Kúpna zmluva
MK TRAKTOR s.r.o., Michalovce
Detail zmluvy 7.4-MKT/2017
Číslo zmluvy 7.4-MKT/2017
Dátum zverejnenia 30.11.2017
Dátum uzavretia 30.11.2017
Názov Kúpna zmluva
Suma 46078.8 €
Dodávateľ MK TRAKTOR s.r.o., Michalovce
IČO 46887717
27.6.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Detail zmluvy 147465
Číslo zmluvy 147465
Dátum zverejnenia 27.6.2017
Dátum uzavretia 27.6.2017
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Suma 1400 €
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
IČO 177474
20.6.2017
Dodatok k "Zmluve o balíku..."
Slovak Telekom, a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 20.6.2017
Dátum uzavretia 20.6.2017
Názov Dodatok k "Zmluve o balíku..."
Suma 19.99 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
IČO 35763469
1.6.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková - audítor, Humenné
Detail zmluvy 17/021
Číslo zmluvy 17/021
Dátum zverejnenia 1.6.2017
Dátum uzavretia 1.6.2017
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Suma 144 €
Dodávateľ Ing. Janka Herpáková - audítor, Humenné
IČO 34570918
26.5.2017
Príloha č. 1 k Zmluve č. VMI0903201516A
neuvedený
Detail zmluvy VMI0903201516A
Číslo zmluvy VMI0903201516A
Dátum zverejnenia 26.5.2017
Dátum uzavretia 26.5.2017
Názov Príloha č. 1 k Zmluve č. VMI0903201516A
IČO 35858010
31.1.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 19/KO/2016
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Detail zmluvy 1
Číslo zmluvy 1
Dátum zverejnenia 31.1.2017
Dátum uzavretia 31.1.2017
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 19/KO/2016
Dodávateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
IČO 43904157
26.1.2017
Kúpna zmluva zo dňa 26.01.2017
Štefan Labanc ml.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 26.1.2017
Dátum uzavretia 26.1.2017
Názov Kúpna zmluva zo dňa 26.01.2017
Suma 155 €
Dodávateľ Štefan Labanc ml.