Zmluvy
Filtrovať

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
19.9.2019
Dohoda o financovaní zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Príslop
ŠOP SR, Banská Bystrica
Detail zmluvy 1/2019
Číslo zmluvy 1/2019
Dátum zverejnenia 19.9.2019
Dátum uzavretia 19.9.2019
Názov Dohoda o financovaní zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Príslop
Suma 4900 €
Dodávateľ ŠOP SR, Banská Bystrica
IČO 17058520
13.9.2019
Zmluva o dielo
Vladimír Lakata, Snina
Detail zmluvy 01/MF/2019
Číslo zmluvy 01/MF/2019
Dátum zverejnenia 13.9.2019
Dátum uzavretia 13.9.2019
Názov Zmluva o dielo
Suma 8006.5 €
Dodávateľ Vladimír Lakata, Snina
IČO 40114139
23.8.2019
Zmluva o dielo
REKOS, s.r.o. Snina
Detail zmluvy 09/2019/RE
Číslo zmluvy 09/2019/RE
Dátum zverejnenia 23.8.2019
Dátum uzavretia 23.8.2019
Názov Zmluva o dielo
Suma 10453.86 €
Dodávateľ REKOS, s.r.o. Snina
IČO 31704069
11.6.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
Ing. Janka Herpáková, Humenné
Detail zmluvy 19/020
Číslo zmluvy 19/020
Dátum zverejnenia 11.6.2019
Dátum uzavretia 11.6.2019
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
Suma 156 €
Dodávateľ Ing. Janka Herpáková, Humenné
IČO 34570918
16.5.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 16.5.2019
Dátum uzavretia 16.5.2019
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Suma 19.99 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
IČO 35763469
26.2.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 26.2.2019
Dátum uzavretia 26.2.2019
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
IČO 35763469
26.2.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 26.2.2019
Dátum uzavretia 26.2.2019
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Suma 20 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
IČO 35763469
31.12.2018
Zmluva o úrazovom poistení UoZ na MOS
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5190045485
Číslo zmluvy 5190045485
Dátum zverejnenia 31.12.2018
Dátum uzavretia 31.12.2018
Názov Zmluva o úrazovom poistení UoZ na MOS
Suma 6.5 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO 31595545
27.7.2018
Zmluva o výpožičke
MV SR, Bratislava
Detail zmluvy KRHZ-PO-2018/452-158
Číslo zmluvy KRHZ-PO-2018/452-158
Dátum zverejnenia 27.7.2018
Dátum uzavretia 27.7.2018
Názov Zmluva o výpožičke
Suma 14318.54 €
Dodávateľ MV SR, Bratislava
IČO 00151866
23.7.2018
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
SEWA, a.s. Bratislava
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 23.7.2018
Dátum uzavretia 23.7.2018
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodávateľ SEWA, a.s. Bratislava
IČO 35942355
12.6.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková, Humenné
Detail zmluvy 18/018
Číslo zmluvy 18/018
Dátum zverejnenia 12.6.2018
Dátum uzavretia 12.6.2018
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Suma 144 €
Dodávateľ Ing. Janka Herpáková, Humenné
IČO 34570918
18.5.2018
Zmluva o dielo
PP PROTECT s.r.o., Michalovce
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 18.5.2018
Dátum uzavretia 18.5.2018
Názov Zmluva o dielo
Suma 120 €
Dodávateľ PP PROTECT s.r.o., Michalovce
IČO 48039365
30.4.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Detail zmluvy 148561
Číslo zmluvy 148561
Dátum zverejnenia 30.4.2018
Dátum uzavretia 30.4.2018
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Suma 1400 €
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
IČO 177474
1.2.2018
Darovacia zmluva
Nemocnica Snina, s.r.o.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.2.2018
Dátum uzavretia 1.2.2018
Názov Darovacia zmluva
Suma 53 €
Dodávateľ Nemocnica Snina, s.r.o.
IČO 36509108
9.1.2018
Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie na rok 2018
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5190039143
Číslo zmluvy 5190039143
Dátum zverejnenia 9.1.2018
Dátum uzavretia 9.1.2018
Názov Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie na rok 2018
Suma 3.25 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO 31595545
2.1.2018
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s. Bratislava
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 2.1.2018
Dátum uzavretia 2.1.2018
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodávateľ NATUR-PACK, a.s. Bratislava
IČO 35979798
19.12.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
SOMUD, Zboj
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 19.12.2017
Dátum uzavretia 19.12.2017
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Dodávateľ SOMUD, Zboj
IČO 36163015
27.6.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Detail zmluvy 147465
Číslo zmluvy 147465
Dátum zverejnenia 27.6.2017
Dátum uzavretia 27.6.2017
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Suma 1400 €
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
IČO 177474
20.6.2017
Dodatok k "Zmluve o balíku..."
Slovak Telekom, a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 20.6.2017
Dátum uzavretia 20.6.2017
Názov Dodatok k "Zmluve o balíku..."
Suma 19.99 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
IČO 35763469
1.6.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková - audítor, Humenné
Detail zmluvy 17/021
Číslo zmluvy 17/021
Dátum zverejnenia 1.6.2017
Dátum uzavretia 1.6.2017
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Suma 144 €
Dodávateľ Ing. Janka Herpáková - audítor, Humenné
IČO 34570918