Všeobecne záväzné nariadenia obce
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
12.12.2023
VZN obce Príslop č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2024 - po schválení
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2023
Názov VZN obce Príslop č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2024 - po schválení
16.11.2023
Návrh VZN obce Príslop č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2024 - na pripomienkovanie
Detail dokumentu
Dátum 16.11.2023
Názov Návrh VZN obce Príslop č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2024 - na pripomienkovanie
1.12.2022
VZN obce Príslop č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2023 - po schválení
Detail dokumentu
Dátum 1.12.2022
Názov VZN obce Príslop č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2023 - po schválení
8.11.2022
Návrh VZN obce Príslop č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2023 - na pripomienkovanie
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2022
Názov Návrh VZN obce Príslop č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2023 - na pripomienkovanie
21.6.2022
VZN obce Príslop č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste na území obce Príslop - po schválení
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2022
Názov VZN obce Príslop č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste na území obce Príslop - po schválení
24.5.2022
Návrh VZN obce Príslop č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Príslop - na pripomienkovanie
Detail dokumentu
Dátum 24.5.2022
Názov Návrh VZN obce Príslop č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Príslop - na pripomienkovanie
16.12.2021
VZN obce Príslop č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2022 - po schválení
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2021
Názov VZN obce Príslop č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2022 - po schválení
25.11.2021
Návrh VZN obce Príslop č. 1/2021 o miestnych daniach a poplatkoch za odpady s účinnosťou od 01.01.2022 - na pripomienkovanie
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2021
Názov Návrh VZN obce Príslop č. 1/2021 o miestnych daniach a poplatkoch za odpady s účinnosťou od 01.01.2022 - na pripomienkovanie