Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.3.2017
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Príslop na roky 2017-2025
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2017
Názov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Príslop na roky 2017-2025