Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
1.10.2023
Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 (obec Príslop)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 (obec Príslop)
14.9.2023
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 23.09.2023 o 13.30 h. v budove OcÚ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2023
Dátum zvesenia 24.9.2023
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 23.09.2023 o 13.30 h. v budove OcÚ
7.9.2023
Informácia o správe - Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov Informácia o správe - Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK
7.9.2023
Informácia o správe - PHSR PSK 2021-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov Informácia o správe - PHSR PSK 2021-2030
6.9.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 21.9.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania
5.9.2023
Do školy a do práce na bicykli 2023 - 2. ročník kampane PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.9.2023
Dátum zvesenia 1.10.2023
Názov Do školy a do práce na bicykli 2023 - 2. ročník kampane PSK
18.7.2023
Projekt podporený z rozpočtu PSK v obci Príslop v roku 2023 - Zakúpenie nového vykurovacieho telesa do Kultúrneho domu v obci Príslop (Zmluva č. 1079/2023/OPR)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Projekt podporený z rozpočtu PSK v obci Príslop v roku 2023 - Zakúpenie nového vykurovacieho telesa do Kultúrneho domu v obci Príslop (Zmluva č. 1079/2023/OPR)
Popis
11.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Dátum zvesenia 31.8.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
23.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.6.2023
Dátum zvesenia 2.10.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
23.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.6.2023
Dátum zvesenia 2.10.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
19.6.2023
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 24.06.2023 o 18,00 h. v budove OcÚ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.6.2023
Dátum zvesenia 26.6.2023
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 24.06.2023 o 18,00 h. v budove OcÚ
15.6.2023
Pochod za zachovanie pôrodnice v Nemocnici - Snina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2023
Dátum zvesenia 20.6.2023
Názov Pochod za zachovanie pôrodnice v Nemocnici - Snina
13.6.2023
Informácia o oznámení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 27.6.2023
Názov Informácia o oznámení strategického dokumentu
12.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2023
Dátum zvesenia 2.10.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
29.5.2023
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2023
Dátum zvesenia 13.6.2023
Názov Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
18.5.2023
Rodinná poradňa Humenné - informácia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Rodinná poradňa Humenné - informácia
16.5.2023
Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 2. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.5.2023
Dátum zvesenia 30.6.2023
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 2. polrok 2023
12.5.2023
Zvoz elektroodpadu v obci Príslop dňa 17.05.2023 o 08,00 h
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.5.2023
Dátum zvesenia 18.5.2023
Názov Zvoz elektroodpadu v obci Príslop dňa 17.05.2023 o 08,00 h
9.5.2023
Oznam pre verejnosť - Petícia k zachovaniu pôrodnice a neonatálneho oddelenia v Sninskej nemocnici je k dispozícii aj na Obecnom úrade v Príslope v čase úradných dní a úradných hodín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2023
Dátum zvesenia 31.5.2023
Názov Oznam pre verejnosť - Petícia k zachovaniu pôrodnice a neonatálneho oddelenia v Sninskej nemocnici je k dispozícii aj na Obecnom úrade v Príslope v čase úradných dní a úradných hodín
21.4.2023
Obnova rodinných domov - Výzva č. 3
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2023
Dátum zvesenia 30.6.2023
Názov Obnova rodinných domov - Výzva č. 3