Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
11.6.2024
Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 08.06.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.6.2024
Dátum zvesenia 11.6.2024
Názov Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 08.06.2024
3.6.2024
Verejná vyhláška - stavebné povolenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.6.2024
Dátum zvesenia 18.6.2024
Názov Verejná vyhláška - stavebné povolenie
28.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.5.2024
Dátum zvesenia 28.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“
30.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente - Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.4.2024
Dátum zvesenia 15.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente - Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť
30.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.4.2024
Dátum zvesenia 15.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025
23.4.2024
Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.4.2024
Dátum zvesenia 2.7.2024
Názov Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2023
16.4.2024
Predaj palivového dreva pre obyvateľstvo obcí z NP Poloniny - informácia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.4.2024
Dátum zvesenia 31.12.2024
Názov Predaj palivového dreva pre obyvateľstvo obcí z NP Poloniny - informácia
7.4.2024
Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR dňa 06.04.2024 (obec Príslop)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2024
Dátum zvesenia 30.6.2024
Názov Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR dňa 06.04.2024 (obec Príslop)
4.4.2024
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2024
Dátum zvesenia 7.6.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
4.4.2024
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 - OZNAM
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2024
Dátum zvesenia 9.4.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 - OZNAM
24.3.2024
Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR dňa 23.03.2024 (obec Príslop)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2024
Dátum zvesenia 30.6.2024
Názov Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR dňa 23.03.2024 (obec Príslop)
19.3.2024
Oznámenie o príjmových a majetkových pomeroch starostu obce Príslop za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2024
Dátum zvesenia 31.3.2025
Názov Oznámenie o príjmových a majetkových pomeroch starostu obce Príslop za rok 2023
13.3.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2024
Dátum zvesenia 15.4.2024
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
10.3.2024
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 17.03.2024 o 14.00 h. v budove OcÚ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2024
Dátum zvesenia 18.3.2024
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 17.03.2024 o 14.00 h. v budove OcÚ
27.2.2024
Voľby do EP 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2024
Dátum zvesenia 27.2.2024
Názov Voľby do EP 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
27.2.2024
Voľby do EP 2024 - informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2024
Dátum zvesenia 27.2.2024
Názov Voľby do EP 2024 - informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
22.2.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Zoznam kandidátov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2024
Dátum zvesenia 22.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Zoznam kandidátov
15.2.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - OZNAM
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Dátum zvesenia 20.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - OZNAM
12.2.2024
Voľby do EP 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Dátum zvesenia 12.2.2024
Názov Voľby do EP 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
1.2.2024
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2024
Dátum zvesenia 31.1.2025
Názov Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023