Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
23.2.2023
Usmernenie - besnota
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Usmernenie - besnota
23.2.2023
Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Nastaz.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Dátum zvesenia 10.3.2023
Názov Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Nastaz.
2.2.2023
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
19.1.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2023
Dátum zvesenia 20.2.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
16.12.2022
Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia zón NP Poloniny a prílohy k Zámeru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2022
Dátum zvesenia 30.12.2022
Názov Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia zón NP Poloniny a prílohy k Zámeru
1.12.2022
Odplaty za nájom za služby verejnosti s účinnosťou od 01.01.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 1.12.2023
Názov Odplaty za nájom za služby verejnosti s účinnosťou od 01.01.2023
22.11.2022
Pozvánka pre verejnosť - ustanovujúce zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2022
Dátum zvesenia 28.11.2022
Názov Pozvánka pre verejnosť - ustanovujúce zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.11.2022
22.11.2022
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2022
Dátum zvesenia 28.11.2022
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.11.2022
15.11.2022
Zariadenie pre seniorov - Rusnácka chalúpka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Zariadenie pre seniorov - Rusnácka chalúpka
10.11.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 28.11.2022
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2023
4.10.2022
Predaj palivového dreva pre obyvateľstvo obcí z NP Poloniny - postup
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.10.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Predaj palivového dreva pre obyvateľstvo obcí z NP Poloniny - postup
20.9.2022
Zvoz elektroodpadu v obci Príslop dňa 29.09.2022 o 08,00 h
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.9.2022
Dátum zvesenia 30.9.2022
Názov Zvoz elektroodpadu v obci Príslop dňa 29.09.2022 o 08,00 h
20.9.2022
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 25.09.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.9.2022
Dátum zvesenia 26.9.2022
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 25.09.2022
14.9.2022
Európsky týždeň mobility - akcie PSK od 16.9.2022 do 22.09.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2022
Dátum zvesenia 23.9.2022
Názov Európsky týždeň mobility - akcie PSK od 16.9.2022 do 22.09.2022
9.9.2022
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.9.2022
Dátum zvesenia 30.9.2022
Názov Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
19.8.2022
Africký mor ošípaných - informácie a pokyny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.8.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Africký mor ošípaných - informácie a pokyny
15.8.2022
1. ročník kampane PSK - Cyklo PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.8.2022
Dátum zvesenia 1.10.2022
Názov 1. ročník kampane PSK - Cyklo PSK
Popis
14.7.2022
Projekt podporený z rozpočtu PSK v obci Príslop v roku 2022 - "Vybavenie Kultúrneho domu v obci Príslop" (Zmluva č. 267/2022/OPR)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.7.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Projekt podporený z rozpočtu PSK v obci Príslop v roku 2022 - "Vybavenie Kultúrneho domu v obci Príslop" (Zmluva č. 267/2022/OPR)
Popis
30.6.2022
Leto 2022 - prehľad podujatí na Hornom Zemplíne
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Leto 2022 - prehľad podujatí na Hornom Zemplíne
Popis
28.6.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2022
Dátum zvesenia 30.9.2022
Názov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru