Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
2.3.2022
Obchodovanie s ľuďmi - prevencia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Obchodovanie s ľuďmi - prevencia
3.2.2022
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.2.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
31.1.2022
COVID-19 - zmeny v domácej izolácii a karanténe
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov COVID-19 - zmeny v domácej izolácii a karanténe
31.1.2022
Zálohovanie jednorazových nápojových obalov - informácia pre verejnosť
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Zálohovanie jednorazových nápojových obalov - informácia pre verejnosť
25.1.2022
Určenie zdravotného obvodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Určenie zdravotného obvodu
25.1.2022
Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov
14.1.2022
Výzva k spolupráci pri príprave Integrovanej územnej stratégie - zdieľanie informácií
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.1.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Výzva k spolupráci pri príprave Integrovanej územnej stratégie - zdieľanie informácií
Popis https://www.snina.sk/udalosti/vyzva-k-spolupraci-pri-priprave-integrovanej-uzemnej-strategie-1704sk.html

https://www.facebook.com/mestosnina/photos/a.1506552716240356/3212269892335288
13.1.2022
COVID-19 : Opatrenia - Omikron
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.1.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov COVID-19 : Opatrenia - Omikron
23.12.2021
COVID-19 : Ľudia s kontraindikáciou očkovania - informácia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.12.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov COVID-19 : Ľudia s kontraindikáciou očkovania - informácia
17.12.2021
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - informácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - informácie
17.12.2021
Pozastavené vybrané osobné spoje železničnej dopravy od 19.12.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov Pozastavené vybrané osobné spoje železničnej dopravy od 19.12.2021
9.12.2021
Cestovný poriadok autobusovej dopravy Snina-Nová Sedlica od 12.12.2021 do 10.12.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2021
Dátum zvesenia 12.12.2022
Názov Cestovný poriadok autobusovej dopravy Snina-Nová Sedlica od 12.12.2021 do 10.12.2022
9.12.2021
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 15.12.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2021
Dátum zvesenia 16.12.2021
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 15.12.2021
30.11.2021
Postup pri karanténe a domácej izolácii
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov Postup pri karanténe a domácej izolácii
25.11.2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2021
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2022
25.11.2021
COVID-19 - Vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov COVID-19 - Vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021
29.10.2021
Verejná vyhláška - Rozhodnutie : Turistický chodník Príslop - Gazdoraň
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.10.2021
Dátum zvesenia 15.11.2021
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie : Turistický chodník Príslop - Gazdoraň
14.10.2021
150 rokov železnice - program osláv dňa 16.10.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.10.2021
Dátum zvesenia 17.10.2021
Názov 150 rokov železnice - program osláv dňa 16.10.2021
23.9.2021
Očkovanie z ulice
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.9.2021
Dátum zvesenia 27.9.2021
Názov Očkovanie z ulice
22.9.2021
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.09.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.9.2021
Dátum zvesenia 27.9.2021
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.09.2021