Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
23.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.6.2023
Dátum zvesenia 2.10.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
23.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.6.2023
Dátum zvesenia 2.10.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
19.6.2023
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 24.06.2023 o 18,00 h. v budove OcÚ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.6.2023
Dátum zvesenia 26.6.2023
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 24.06.2023 o 18,00 h. v budove OcÚ
15.6.2023
Pochod za zachovanie pôrodnice v Nemocnici - Snina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2023
Dátum zvesenia 20.6.2023
Názov Pochod za zachovanie pôrodnice v Nemocnici - Snina
13.6.2023
Informácia o oznámení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 27.6.2023
Názov Informácia o oznámení strategického dokumentu
12.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2023
Dátum zvesenia 2.10.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
29.5.2023
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2023
Dátum zvesenia 13.6.2023
Názov Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
18.5.2023
Rodinná poradňa Humenné - informácia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Rodinná poradňa Humenné - informácia
16.5.2023
Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 2. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.5.2023
Dátum zvesenia 30.6.2023
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 2. polrok 2023
12.5.2023
Zvoz elektroodpadu v obci Príslop dňa 17.05.2023 o 08,00 h
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.5.2023
Dátum zvesenia 18.5.2023
Názov Zvoz elektroodpadu v obci Príslop dňa 17.05.2023 o 08,00 h
9.5.2023
Oznam pre verejnosť - Petícia k zachovaniu pôrodnice a neonatálneho oddelenia v Sninskej nemocnici je k dispozícii aj na Obecnom úrade v Príslope v čase úradných dní a úradných hodín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2023
Dátum zvesenia 31.5.2023
Názov Oznam pre verejnosť - Petícia k zachovaniu pôrodnice a neonatálneho oddelenia v Sninskej nemocnici je k dispozícii aj na Obecnom úrade v Príslope v čase úradných dní a úradných hodín
21.4.2023
Obnova rodinných domov - Výzva č. 3
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2023
Dátum zvesenia 30.6.2023
Názov Obnova rodinných domov - Výzva č. 3
13.4.2023
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2023
Dátum zvesenia 28.4.2023
Názov Verejná vyhláška
31.3.2023
Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.3.2023
Dátum zvesenia 30.6.2023
Názov Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období
28.3.2023
Oznámenie o príjmových a majetkových pomeroch starostu obce Príslop za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2024
Názov Oznámenie o príjmových a majetkových pomeroch starostu obce Príslop za rok 2022
17.3.2023
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.03.2023 o 14,00 h. v budove OcÚ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.03.2023 o 14,00 h. v budove OcÚ
16.3.2023
Rozhodnutie o poverení a zabezpečení ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Nastaz
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Rozhodnutie o poverení a zabezpečení ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Nastaz
23.2.2023
Usmernenie - besnota
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Usmernenie - besnota
23.2.2023
Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Nastaz.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Dátum zvesenia 10.3.2023
Názov Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Nastaz.
2.2.2023
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022