Iné
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.12.2020
Harmonogram zvozu odpadu v roku 2021
Detail dokumentu
Dátum 21.12.2020
Názov Harmonogram zvozu odpadu v roku 2021
17.12.2020
Rozpočet obce Príslop na roky 2021-2023 - po schválení
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2020
Názov Rozpočet obce Príslop na roky 2021-2023 - po schválení
24.11.2020
Návrh Rozpočtu obce Príslop na roky 2021-2023 - na pripomienkovanie
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2020
Názov Návrh Rozpočtu obce Príslop na roky 2021-2023 - na pripomienkovanie
24.11.2020
Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2021
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2020
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2021
29.10.2020
Usmernenie k celoplošnému testovaniu
Detail dokumentu
Dátum 29.10.2020
Názov Usmernenie k celoplošnému testovaniu
14.10.2020
Vyhlásenie o kompostovaní BRKO
Detail dokumentu
Dátum 14.10.2020
Názov Vyhlásenie o kompostovaní BRKO
29.9.2020
Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 27.09.2020
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2020
Názov Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 27.09.2020
29.9.2020
Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 27.09.2020
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2020
Názov Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 27.09.2020
29.9.2020
Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 zo dňa 27.09.2020
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2020
Názov Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 zo dňa 27.09.2020
7.8.2020
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa č. 1
Detail dokumentu
Dátum 7.8.2020
Názov Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa č. 1
7.7.2020
VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop a Záväzná časť ZaD č. 1 ÚPO Príslop
Detail dokumentu
Dátum 7.7.2020
Názov VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop a Záväzná časť ZaD č. 1 ÚPO Príslop
2.7.2020
Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 30.06.2020
Detail dokumentu
Dátum 2.7.2020
Názov Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 30.06.2020
2.7.2020
Záverečný účet obce Príslop za rok 2019
2.7.2020
Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 zo dňa 30.06.2020
Detail dokumentu
Dátum 2.7.2020
Názov Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 zo dňa 30.06.2020
2.7.2020
Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 30.06.2020
Detail dokumentu
Dátum 2.7.2020
Názov Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 30.06.2020
25.6.2020
Oznam - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 30.06.2020
Detail dokumentu
Dátum 25.6.2020
Názov Oznam - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 30.06.2020
23.6.2020
Informácia o oznámení
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2020
Názov Informácia o oznámení
9.6.2020
Návrh VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop
Detail dokumentu
Dátum 9.6.2020
Názov Návrh VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop
1.6.2020
Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 2. polrok 2020
Detail dokumentu
Dátum 1.6.2020
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 2. polrok 2020