Iné
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
28.4.2020
Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 26.04.2020
Detail dokumentu
Dátum 28.4.2020
Názov Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 26.04.2020
28.4.2020
Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 26.04.2020
Detail dokumentu
Dátum 28.4.2020
Názov Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 26.04.2020
28.4.2020
Oznámenie o príjmových a majetkových pomeroch starostu obce za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 28.4.2020
Názov Oznámenie o príjmových a majetkových pomeroch starostu obce za rok 2019
22.4.2020
Oznam - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.04.2020
Detail dokumentu
Dátum 22.4.2020
Názov Oznam - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.04.2020
31.3.2020
Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 31.3.2020
Názov Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2019
16.3.2020
Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov od 16.03.2020 do 27.03.2020
Detail dokumentu
Dátum 16.3.2020
Názov Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov od 16.03.2020 do 27.03.2020
11.2.2020
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 11.2.2020
Názov Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
30.1.2020
Skutočné plnenie rozpočtu obce Príslop za roky 2018-2019
Detail dokumentu
Dátum 30.1.2020
Názov Skutočné plnenie rozpočtu obce Príslop za roky 2018-2019
10.12.2019
Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 08.12.2019
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2019
Názov Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 08.12.2019
10.12.2019
Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 08.12.2019
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2019
Názov Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 08.12.2019
10.12.2019
VZN obce Príslop č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za odpad s účinnosťou od 01.01.2020 (po
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2019
Názov VZN obce Príslop č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za odpad s účinnosťou od 01.01.2020 (po
10.12.2019
Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 08.12.2019
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2019
Názov Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 08.12.2019
10.12.2019
Schválený rozpočet obce Príslop na roky 2020-2022
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2019
Názov Schválený rozpočet obce Príslop na roky 2020-2022
28.11.2019
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 08.12.2019
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2019
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 08.12.2019
21.11.2019
Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2020
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2019
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2020
21.11.2019
Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2019
Názov Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa
21.11.2019
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s úči
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2019
Názov Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s úči
21.11.2019
Návrh Rozpočtu obce Príslop na roky 2020 - 2022 (na pripomienkovanie)
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2019
Názov Návrh Rozpočtu obce Príslop na roky 2020 - 2022 (na pripomienkovanie)
15.11.2019
Návrh Rozpočtu obce Príslop na roky 2019-2021 (na pripomienkovanie)
Detail dokumentu
Dátum 15.11.2019
Názov Návrh Rozpočtu obce Príslop na roky 2019-2021 (na pripomienkovanie)
1.10.2019
Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 29.09.2019
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2019
Názov Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 29.09.2019