Iné
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Príslop dňa 10.11.2018
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2018
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Príslop dňa 10.11.2018
18.9.2018
Informácia o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu "POH PK na roky 2016-2020"
Detail dokumentu
Dátum 18.9.2018
Názov Informácia o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu "POH PK na roky 2016-2020"
4.9.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Príslop o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služi
Detail dokumentu
Dátum 4.9.2018
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Príslop o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služi
4.9.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Príslop o organizovaní miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 4.9.2018
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Príslop o organizovaní miestneho referenda
4.9.2018
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príslop, ktorým sa ustanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v ob
Detail dokumentu
Dátum 4.9.2018
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príslop, ktorým sa ustanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v ob
23.8.2018
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OkV
Detail dokumentu
Dátum 23.8.2018
Názov Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OkV
14.8.2018
Uznesenia OZ Príslop zo dňa 11.08.2018
Detail dokumentu
Dátum 14.8.2018
Názov Uznesenia OZ Príslop zo dňa 11.08.2018
14.8.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 14.8.2018
Názov Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
14.8.2018
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
Detail dokumentu
Dátum 14.8.2018
Názov Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
14.8.2018
Zápisnica OZ Príslop zo dňa 11.08.2018
Detail dokumentu
Dátum 14.8.2018
Názov Zápisnica OZ Príslop zo dňa 11.08.2018
14.8.2018
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
Detail dokumentu
Dátum 14.8.2018
Názov Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
14.8.2018
Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa 11.08.2018
Detail dokumentu
Dátum 14.8.2018
Názov Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa 11.08.2018
14.8.2018
Miestna volebná komisia - vymenovanie zapisovateľa (voľby 2018)
Detail dokumentu
Dátum 14.8.2018
Názov Miestna volebná komisia - vymenovanie zapisovateľa (voľby 2018)
2.8.2018
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 11.08.2018
Detail dokumentu
Dátum 2.8.2018
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 11.08.2018
25.7.2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Príslop o pravidlách času predaja v obchode a času prevádz
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2018
Názov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Príslop o pravidlách času predaja v obchode a času prevádz
25.7.2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Príslop, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čisto
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2018
Názov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Príslop, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čisto
25.7.2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Príslop o organizovaní miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2018
Názov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Príslop o organizovaní miestneho referenda
12.7.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí (dňa 10.11.2018) - Informácia pre voličov
Detail dokumentu
Dátum 12.7.2018
Názov Voľby do orgánov samosprávy obcí (dňa 10.11.2018) - Informácia pre voličov
26.6.2018
Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 24.06.2018
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2018
Názov Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 24.06.2018
26.6.2018
Komunitný plán sociálnych služieb obce Príslop na obdobie rokov 2018-2028
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2018
Názov Komunitný plán sociálnych služieb obce Príslop na obdobie rokov 2018-2028