Voľby a Referendá
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
7.4.2024
Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR dňa 06.04.2024 (obec Príslop)
Detail dokumentu
Dátum 7.4.2024
Názov Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR dňa 06.04.2024 (obec Príslop)
4.4.2024
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
4.4.2024
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 - OZNAM
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 - OZNAM
24.3.2024
Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR dňa 23.03.2024 (obec Príslop)
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2024
Názov Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR dňa 23.03.2024 (obec Príslop)
27.2.2024
Voľby do EP 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2024
Názov Voľby do EP 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
27.2.2024
Voľby do EP 2024 - Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2024
Názov Voľby do EP 2024 - Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
22.2.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Zoznam kandidátov
Detail dokumentu
Dátum 22.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Zoznam kandidátov
15.2.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - OZNAM
Detail dokumentu
Dátum 15.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - OZNAM
12.2.2024
Voľby do EP 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2024
Názov Voľby do EP 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
12.2.2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - Dôležité lehoty, informácie, tlačivá a formuláre
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - Dôležité lehoty, informácie, tlačivá a formuláre
Popis Prehľad dôležitých lehôt :
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prehlad-dolezitych-lehot-a-informacii-pred-volbami-do-europskeho-parlamentu


Informácie, tlačivá a formuláre :
https://www.minv.sk/?volby-ep
18.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 18.1.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
18.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Detail dokumentu
Dátum 18.1.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
16.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 16.1.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
10.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 10.1.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
9.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Dôležité lehoty, informácie, tlačivá a formuláre
Detail dokumentu
Dátum 9.1.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Dôležité lehoty, informácie, tlačivá a formuláre
Popis
Prehľad dôležitých lehôt:  
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prezidentske-volby-2024-prehlad-dolezitych-lehot

Informácie spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR :   
https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr
1.10.2023
Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 (obec Príslop)
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2023
Názov Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 (obec Príslop)
15.8.2023
Voľby do NR SR 2023 - OZNAM
Detail dokumentu
Dátum 15.8.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - OZNAM
23.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
23.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
12.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti