Zmluvy
Filtrovať

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
14.11.2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Detail zmluvy 1/2024
Číslo zmluvy 1/2024
Dátum zverejnenia 14.11.2023
Dátum uzavretia 14.11.2023
Názov Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Suma 2.88 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
IČO 36211451
Adresa SNP 77, 044 42 Rozhanovce
5.10.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy RA-SNCA/20202539
Číslo zmluvy RA-SNCA/20202539
Dátum zverejnenia 5.10.2023
Dátum uzavretia 19.9.2023
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO 42156424
Adresa Kollárova 8, Trnava 917 02
7.9.2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková - audítor, licencia SKAu č. 764
Detail zmluvy 23/302
Číslo zmluvy 23/302
Dátum zverejnenia 7.9.2023
Dátum uzavretia 10.6.2023
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Suma 156 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Ing. Janka Herpáková - audítor, licencia SKAu č. 764
IČO 34570918
Adresa Kochanovce 135, 066 01 Humenné
4.7.2023
Zmluva č. 1079/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 1079/2023/OPR
Číslo zmluvy 1079/2023/OPR
Dátum zverejnenia 4.7.2023
Dátum uzavretia 4.7.2023
Názov Zmluva č. 1079/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Suma 1200 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj
IČO 37870475
Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
30.5.2023
Dodatok č.1 k dohode číslo: 23/35/054/188
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 1
Číslo zmluvy 1
Dátum zverejnenia 30.5.2023
Dátum uzavretia 22.5.2023
Názov Dodatok č.1 k dohode číslo: 23/35/054/188
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
IČO 30794536
Adresa Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
12.4.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
SEWA, a. s.
Detail zmluvy 2
Číslo zmluvy 2
Dátum zverejnenia 12.4.2023
Dátum uzavretia 12.4.2023
Názov Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ SEWA, a. s.
IČO 35942355
Adresa Sliačska 1E, Bratislava 831 02
24.2.2023
Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 13.05.2020
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Detail zmluvy 4
Číslo zmluvy 4
Dátum zverejnenia 24.2.2023
Dátum uzavretia 21.2.2023
Názov Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 13.05.2020
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
IČO 36211451
Adresa SNP 77, 044 42 Rozhanovce
24.2.2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie znevýhodnených UoZ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 23/35/054/188
Číslo zmluvy 23/35/054/188
Dátum zverejnenia 24.2.2023
Dátum uzavretia 21.2.2023
Názov Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie znevýhodnených UoZ
Suma 68.46 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
IČO 30794536
Adresa Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
23.2.2023
Poistná zmluva - úrazové poistenie
Komunálna poisťovňa, a. s.
Detail zmluvy 5190059320
Číslo zmluvy 5190059320
Dátum zverejnenia 23.2.2023
Dátum uzavretia 21.2.2023
Názov Poistná zmluva - úrazové poistenie
Suma 10 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a. s.
IČO 31595545
Adresa Štefánika 17, 811 05 Bratislava
26.1.2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy 2023033
Číslo zmluvy 2023033
Dátum zverejnenia 26.1.2023
Dátum uzavretia 26.1.2023
Názov Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Suma 25 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Dobraobec s.r.o.
IČO 53539133
Adresa Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
7.12.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Detail zmluvy 1/2023
Číslo zmluvy 1/2023
Dátum zverejnenia 7.12.2022
Dátum uzavretia 6.12.2022
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Suma 2.40 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
IČO 36211451
Adresa SNP 77, 044 42 Rozhanovce
5.9.2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková - audítor, licencia SKAu č. 764
Detail zmluvy 22/301
Číslo zmluvy 22/301
Dátum zverejnenia 5.9.2022
Dátum uzavretia 10.6.2022
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Suma 144 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Ing. Janka Herpáková - audítor, licencia SKAu č. 764
IČO 34570918
Adresa Kochanovce 135, 066 01 Humenné
2.8.2022
Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Detail zmluvy 1/2022
Číslo zmluvy 1/2022
Dátum zverejnenia 2.8.2022
Dátum uzavretia 29.7.2022
Názov Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Suma 1.80 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
IČO 36211451
Adresa SNP 77, Rozhanovce 044 42
19.7.2022
Zmluva č. 267/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 267/2022/OPR
Číslo zmluvy 267/2022/OPR
Dátum zverejnenia 19.7.2022
Dátum uzavretia 7.7.2022
Názov Zmluva č. 267/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Suma 1000 €
Typ Zmluva
Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj
IČO 37870475
Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
16.6.2022
Darovacia zmluva
Štatistický úrad SR, Bratislava
Detail zmluvy 01/PR/2022
Číslo zmluvy 01/PR/2022
Dátum zverejnenia 16.6.2022
Dátum uzavretia 28.2.2022
Názov Darovacia zmluva
Suma 304,80 €
Typ Zmluva
Dodávateľ Štatistický úrad SR, Bratislava
IČO 00166197
Adresa Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
31.1.2022
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
KB PROTECT s.r.o., Michalovce
Detail zmluvy -
Číslo zmluvy -
Dátum zverejnenia 31.1.2022
Dátum uzavretia 27.1.2022
Názov Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
Suma 5,00/mesačne €
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o., Michalovce
IČO 53396031
Adresa Antona bernoláka č. 2, Michalovce 071 01
4.1.2022
Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 13.05.2020
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Detail zmluvy -
Číslo zmluvy -
Dátum zverejnenia 4.1.2022
Dátum uzavretia 31.12.2021
Názov Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 13.05.2020
Suma 0 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
IČO 36211451
Adresa SNP 77, Rozhanovce 044 42
30.12.2021
Poistná zmluva o úrazovom poistení UoZ počas menších služieb
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5190053232
Číslo zmluvy 5190053232
Dátum zverejnenia 30.12.2021
Dátum uzavretia 28.12.2021
Názov Poistná zmluva o úrazovom poistení UoZ počas menších služieb
Suma 5,00 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO 31595545
Adresa Štefánikova 17, Bratislava 811 05
27.7.2021
Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Detail zmluvy 1/2021
Číslo zmluvy 1/2021
Dátum zverejnenia 27.7.2021
Dátum uzavretia 27.7.2021
Názov Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Suma 1,20 EUR/1 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
IČO 36211451
Adresa SNP 77, Rozhanovce 044 42
20.7.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na základe VZN PSK č. 78/2019
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 894/2021/OPR
Číslo zmluvy 894/2021/OPR
Dátum zverejnenia 20.7.2021
Dátum uzavretia 15.7.2021
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie na základe VZN PSK č. 78/2019
Suma 1000,00 €
Typ Zmluva o poskytnutí dotácie
Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj
IČO 37870475
Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov