Zmluvy
Filtrovať

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
26.5.2017
Príloha č. 1 k Zmluve č. VMI0903201516A
ENVI - PAK, a. s. Bratislava
Detail zmluvy VMI0903201516A
Číslo zmluvy VMI0903201516A
Dátum zverejnenia 26.5.2017
Dátum uzavretia 26.5.2017
Názov Príloha č. 1 k Zmluve č. VMI0903201516A
Dodávateľ ENVI - PAK, a. s. Bratislava
IČO 35858010
31.1.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 19/KO/2016
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Detail zmluvy 1
Číslo zmluvy 1
Dátum zverejnenia 31.1.2017
Dátum uzavretia 31.1.2017
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 19/KO/2016
Dodávateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
IČO 43904157
26.1.2017
Kúpna zmluva zo dňa 26.01.2017
Štefan Labanc ml.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 26.1.2017
Dátum uzavretia 26.1.2017
Názov Kúpna zmluva zo dňa 26.01.2017
Suma 155 €
Dodávateľ Štefan Labanc ml.
7.10.2016
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov
Detail zmluvy ZLP-2016-0896-miniDCOM+
Číslo zmluvy ZLP-2016-0896-miniDCOM+
Dátum zverejnenia 7.10.2016
Dátum uzavretia 7.10.2016
Názov Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov
IČO 45736359
22.9.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom a.s.
Detail zmluvy 2029051233
Číslo zmluvy 2029051233
Dátum zverejnenia 22.9.2016
Dátum uzavretia 22.9.2016
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Suma 19.99 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
IČO 35763469
23.8.2016
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
H+EKO, s.r.o., Košice
Detail zmluvy 132/2016
Číslo zmluvy 132/2016
Dátum zverejnenia 23.8.2016
Dátum uzavretia 23.8.2016
Názov Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
Dodávateľ H+EKO, s.r.o., Košice
IČO 31688985
19.7.2016
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - POD 2016
Slovenská agentúra ŽP
Detail zmluvy 105/POD-ZD2-64/16
Číslo zmluvy 105/POD-ZD2-64/16
Dátum zverejnenia 19.7.2016
Dátum uzavretia 19.7.2016
Názov Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - POD 2016
Suma 4862.1 €
Dodávateľ Slovenská agentúra ŽP
IČO 00626031
10.6.2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Detail zmluvy 19/KO/2016
Číslo zmluvy 19/KO/2016
Dátum zverejnenia 10.6.2016
Dátum uzavretia 10.6.2016
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Dodávateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
IČO 43904157
10.6.2016
Dodatok k zmluve o vývoze a nakladaní s komunálnym, drobným stavebným a objemným odpadom
Obec Ulič
Detail zmluvy 1
Číslo zmluvy 1
Dátum zverejnenia 10.6.2016
Dátum uzavretia 10.6.2016
Názov Dodatok k zmluve o vývoze a nakladaní s komunálnym, drobným stavebným a objemným odpadom
Dodávateľ Obec Ulič
IČO 323691
9.6.2016
Zmluva o nakladaní s odpadmi
PRIM-EKO, s.r.o.
Detail zmluvy 13/16
Číslo zmluvy 13/16
Dátum zverejnenia 9.6.2016
Dátum uzavretia 9.6.2016
Názov Zmluva o nakladaní s odpadmi
Dodávateľ PRIM-EKO, s.r.o.
IČO 36517411
19.5.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Dôvera ZP, a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 19.5.2016
Dátum uzavretia 19.5.2016
Názov Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Dodávateľ Dôvera ZP, a.s.
IČO 35942436
16.5.2016
Zmluva o systéme triedeného zberu komunálneho odpadu
ENVI - PAK, a.s. Bratislava
Detail zmluvy VMl0903201516A
Číslo zmluvy VMl0903201516A
Dátum zverejnenia 16.5.2016
Dátum uzavretia 16.5.2016
Názov Zmluva o systéme triedeného zberu komunálneho odpadu
Dodávateľ ENVI - PAK, a.s. Bratislava
IČO 35858010
26.4.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
DPO SR, Bratislava
Detail zmluvy 76560
Číslo zmluvy 76560
Dátum zverejnenia 26.4.2016
Dátum uzavretia 26.4.2016
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Suma 700 €
Dodávateľ DPO SR, Bratislava
IČO 177474
30.3.2016
Zmluva o uplatňovaní Autorského zákona
SLOVGRAM, Bratislava
Detail zmluvy 1611588
Číslo zmluvy 1611588
Dátum zverejnenia 30.3.2016
Dátum uzavretia 30.3.2016
Názov Zmluva o uplatňovaní Autorského zákona
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava
IČO 17310598
24.3.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ENVI - PAK, a.s. Bratislava
Detail zmluvy VMl0903201516A
Číslo zmluvy VMl0903201516A
Dátum zverejnenia 24.3.2016
Dátum uzavretia 24.3.2016
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Dodávateľ ENVI - PAK, a.s. Bratislava
IČO 35858010
22.3.2016
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina, Zbo
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 22.3.2016
Dátum uzavretia 22.3.2016
Názov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dodávateľ Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina, Zbo
IČO 36163015
1.2.2016
Zmluva o vývoze separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu
Obec Ulič
Detail zmluvy 1
Číslo zmluvy 1
Dátum zverejnenia 1.2.2016
Dátum uzavretia 1.2.2016
Názov Zmluva o vývoze separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu
Dodávateľ Obec Ulič
IČO 323691
5.1.2016
Zmluva o zbere a spracovaní ostatného a nebezpečného elektroodpadu
H+EKO, spol. s r.o., Košice
Detail zmluvy 2/2016
Číslo zmluvy 2/2016
Dátum zverejnenia 5.1.2016
Dátum uzavretia 5.1.2016
Názov Zmluva o zbere a spracovaní ostatného a nebezpečného elektroodpadu
Dodávateľ H+EKO, spol. s r.o., Košice
IČO 31688985