Zmluvy
Filtrovať

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
7.10.2016
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov
Detail zmluvy ZLP-2016-0896-miniDCOM+
Číslo zmluvy ZLP-2016-0896-miniDCOM+
Dátum zverejnenia 7.10.2016
Dátum uzavretia 7.10.2016
Názov Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov
IČO 45736359
22.9.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom a.s.
Detail zmluvy 2029051233
Číslo zmluvy 2029051233
Dátum zverejnenia 22.9.2016
Dátum uzavretia 22.9.2016
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Suma 19.99 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
IČO 35763469
23.8.2016
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
H+EKO, s.r.o., Košice
Detail zmluvy 132/2016
Číslo zmluvy 132/2016
Dátum zverejnenia 23.8.2016
Dátum uzavretia 23.8.2016
Názov Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
Dodávateľ H+EKO, s.r.o., Košice
IČO 31688985
19.7.2016
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - POD 2016
Slovenská agentúra ŽP
Detail zmluvy 105/POD-ZD2-64/16
Číslo zmluvy 105/POD-ZD2-64/16
Dátum zverejnenia 19.7.2016
Dátum uzavretia 19.7.2016
Názov Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - POD 2016
Suma 4862.1 €
Dodávateľ Slovenská agentúra ŽP
IČO 00626031
10.6.2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Detail zmluvy 19/KO/2016
Číslo zmluvy 19/KO/2016
Dátum zverejnenia 10.6.2016
Dátum uzavretia 10.6.2016
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Dodávateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
IČO 43904157
10.6.2016
Dodatok k zmluve o vývoze a nakladaní s komunálnym, drobným stavebným a objemným odpadom
Obec Ulič
Detail zmluvy 1
Číslo zmluvy 1
Dátum zverejnenia 10.6.2016
Dátum uzavretia 10.6.2016
Názov Dodatok k zmluve o vývoze a nakladaní s komunálnym, drobným stavebným a objemným odpadom
Dodávateľ Obec Ulič
IČO 323691
9.6.2016
Zmluva o nakladaní s odpadmi
PRIM-EKO, s.r.o.
Detail zmluvy 13/16
Číslo zmluvy 13/16
Dátum zverejnenia 9.6.2016
Dátum uzavretia 9.6.2016
Názov Zmluva o nakladaní s odpadmi
Dodávateľ PRIM-EKO, s.r.o.
IČO 36517411
24.5.2016
Zmluva o dielo
Juraj Savkuľak, Stakčín
Detail zmluvy 01/PR/2016
Číslo zmluvy 01/PR/2016
Dátum zverejnenia 24.5.2016
Dátum uzavretia 24.5.2016
Názov Zmluva o dielo
Suma 5118 €
Dodávateľ Juraj Savkuľak, Stakčín
IČO 40112616
19.5.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Dôvera ZP, a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 19.5.2016
Dátum uzavretia 19.5.2016
Názov Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Dodávateľ Dôvera ZP, a.s.
IČO 35942436
16.5.2016
Zmluva o systéme triedeného zberu komunálneho odpadu
ENVI - PAK, a.s. Bratislava
Detail zmluvy VMl0903201516A
Číslo zmluvy VMl0903201516A
Dátum zverejnenia 16.5.2016
Dátum uzavretia 16.5.2016
Názov Zmluva o systéme triedeného zberu komunálneho odpadu
Dodávateľ ENVI - PAK, a.s. Bratislava
IČO 35858010
26.4.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
DPO SR, Bratislava
Detail zmluvy 76560
Číslo zmluvy 76560
Dátum zverejnenia 26.4.2016
Dátum uzavretia 26.4.2016
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Suma 700 €
Dodávateľ DPO SR, Bratislava
IČO 177474
30.3.2016
Zmluva o uplatňovaní Autorského zákona
SLOVGRAM, Bratislava
Detail zmluvy 1611588
Číslo zmluvy 1611588
Dátum zverejnenia 30.3.2016
Dátum uzavretia 30.3.2016
Názov Zmluva o uplatňovaní Autorského zákona
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava
IČO 17310598
24.3.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ENVI - PAK, a.s. Bratislava
Detail zmluvy VMl0903201516A
Číslo zmluvy VMl0903201516A
Dátum zverejnenia 24.3.2016
Dátum uzavretia 24.3.2016
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Dodávateľ ENVI - PAK, a.s. Bratislava
IČO 35858010
22.3.2016
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina, Zbo
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 22.3.2016
Dátum uzavretia 22.3.2016
Názov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dodávateľ Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina, Zbo
IČO 36163015
23.2.2016
Zmluva o Dielo
Slovanet, a.s. Bratislava
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 23.2.2016
Dátum uzavretia 23.2.2016
Názov Zmluva o Dielo
Suma 95508 €
Dodávateľ Slovanet, a.s. Bratislava
IČO 35954612
1.2.2016
Zmluva o vývoze separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu
Obec Ulič
Detail zmluvy 1
Číslo zmluvy 1
Dátum zverejnenia 1.2.2016
Dátum uzavretia 1.2.2016
Názov Zmluva o vývoze separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu
Dodávateľ Obec Ulič
IČO 323691
5.1.2016
Zmluva o zbere a spracovaní ostatného a nebezpečného elektroodpadu
H+EKO, spol. s r.o., Košice
Detail zmluvy 2/2016
Číslo zmluvy 2/2016
Dátum zverejnenia 5.1.2016
Dátum uzavretia 5.1.2016
Názov Zmluva o zbere a spracovaní ostatného a nebezpečného elektroodpadu
Dodávateľ H+EKO, spol. s r.o., Košice
IČO 31688985