Kontakt

Obecný úrad Príslop

41

067 66 Príslop

 

Meno alebo názov                                      Telefón                               Email

Peter Mlynár, zodpovedná osoba                0907925060                        zodpovednaosoba@ppprotect.sk

Jozef Blaško, starosta obce                          0911953266                        obec@prislop.sk

Kancelária OcÚ                                            0577698169 - Ut.,Št.            obec@prislop.sk