Kontakt

Obecný úrad Príslop

41

067 66 Príslop

 

Meno alebo názov                                      Telefón                               Email

Peter Mlynár, zodpovedná osoba                0907925060                        zodpovednaosoba@ppprotect.sk

Jozef Blaško, starosta obce                          0911953266                        obec@prislop.sk

Kancelária OcÚ                                             0577698169 - ut.                obec@prislop.sk