Dejiny obce

Obec je písomne doložená v daňovom súpise z roku 1568. Patrila k panstvu Humenné. V 17.storočí bola majetkom paulínov z Trebišova, koncom 18.storočia patrila komore a od roku 1820 gréckokatolíckemu biskupstvu v Prešove. V roku 1715 mala obec 6 opustených a 6 obývaných domácností. V rokoch 1787 a 1828 bolo v obci 23 domov. V roku 1795 sa tu spomína mlyn s mlynárom Dankom Husárom. Začiatkom druhej polovice 19. storočia, keď mlynár Fedič odišiel do Uliča, mlyn v obci spustol. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, ktoré však bolo na neúrodnej pôde málo efektívne. Príležitostne pracovali tunajší ľudia v lesoch a odchádzali ja na sezónne práce do južnejších oblastí. Veľa z nich odišlo za prácou do zámoria. Predovšetkým do USA a Kanady, kde pracovali v baniach, v poľnohospodárstve a hutníckom priemysle. Obraz života sa v obci nezmenil ani po vzniku prvej ČSR. V období rokov 1939 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Oslobodená bola 26. októbra 1944. Počas bojov zhorela stará drevená cerkev. Na mieste kde stála sa v roku 1967 započalo s výstavbou nového gréckokatolíckeho kostola, ktorého výstavba bola v roku 1970 úradne zastavená. Dokončený bol až v roku 1989. V tomto období si svoj chrám vybudovali aj pravoslávni veriaci. Pri obci stojí najstarší zachovaný kríž v uličskej doline z roku 1888. Po ukončení 2. svetovej vojny odišla časť obyvateľstva za prácou do Čiech, neskôr sa pracovné príležitosti vytvorili v neďalekej Snine. Do roku 1974 časť obyvateľstva v obci súkromne hospodárila. Potom začal tunajšiu pôdu obhospodarovať Lesopoľnohospodársky závod v Uliči. Postupne boli v obci vybudované nové domy, obchod, pohostinstvo, škola a budova národného výboru. Počas existencie školy tu pracovala miestna knižnica.

Spomienky na "starý Príslop"
fotkyfotky
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac
Vypnúť
sneženie