Samospráva obce

- Rudolf Šebák, poslanec OZ/zástupca starostu obce

- Ján Kramara, poslanec OZ

- Dušan Habušta, poslanec OZ