Voľby a Referendá
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.10.2023
Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 (obec Príslop)
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2023
Názov Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 (obec Príslop)
15.8.2023
Voľby do NR SR 2023 - OZNAM
Detail dokumentu
Dátum 15.8.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - OZNAM
23.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
23.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
12.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
12.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
12.6.2023
Voľby do NR SR dňa 30.09.2023 - Informácie, tlačivá a formuláre
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2023
Názov Voľby do NR SR dňa 30.09.2023 - Informácie, tlačivá a formuláre
Popis Informácie spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?volby-nrs
16.1.2023
Referendum 2023 - Informácia o špeciálnom hlasovaní (COVID-19)
Detail dokumentu
Dátum 16.1.2023
Názov Referendum 2023 - Informácia o špeciálnom hlasovaní (COVID-19)
25.11.2022
Referendum 2023 - oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2022
Názov Referendum 2023 - oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
15.11.2022
Referendum 2023 - oznam
Detail dokumentu
Dátum 15.11.2022
Názov Referendum 2023 - oznam
11.11.2022
Referendum 2023 - oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
Detail dokumentu
Dátum 11.11.2022
Názov Referendum 2023 - oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
10.11.2022
Referendum 2023 - oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Referendum 2023 - oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
10.11.2022
Referendum 2023 - utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Referendum 2023 - utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
8.11.2022
Informácie, tlačivá a formuláre k vykonaniu referenda
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2022
Názov Informácie, tlačivá a formuláre k vykonaniu referenda
Popis https://www.minv.sk/?referendum
8.11.2022
Referendum (21.01.2023) - Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2022
Názov Referendum (21.01.2023) - Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
31.10.2022
Voľby do OSO 2022 - Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Príslop
Detail dokumentu
Dátum 31.10.2022
Názov Voľby do OSO 2022 - Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Príslop
20.10.2022
Voľby 2022 - informácia o špeciálnom hlasovaní (COVID-19)
Detail dokumentu
Dátum 20.10.2022
Názov Voľby 2022 - informácia o špeciálnom hlasovaní (COVID-19)
27.9.2022
Voľby do OSK 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK (volebný obvod č. 9 - okres Snina)
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2022
Názov Voľby do OSK 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK (volebný obvod č. 9 - okres Snina)
27.9.2022
Voľby do OSK 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2022
Názov Voľby do OSK 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK
13.9.2022
Voľby do OSO 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Príslope
Detail dokumentu
Dátum 13.9.2022
Názov Voľby do OSO 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Príslope