Voľby
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.6.2022
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2022
Názov Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
21.6.2022
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2022
Názov Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
21.6.2022
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2022
Názov Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
10.6.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávy obce (29.10.2022)
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávy obce (29.10.2022)
10.6.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávnych krajov (29.10.2022)
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávnych krajov (29.10.2022)