Voľby a Referendá
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.6.2022
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2022
Názov Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
21.6.2022
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2022
Názov Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
10.6.2022
Informácie, tlačivá a formuláre k voľbám
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Informácie, tlačivá a formuláre k voľbám
Popis https://www.minv.sk/?volby-selfgov22
10.6.2022
Voľby do orgánov samosprávy obce (29.10.2022) - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávy obce (29.10.2022) - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
10.6.2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov (29.10.2022) - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávnych krajov (29.10.2022) - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený