Voľby a Referendá
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.9.2022
Voľby do OSO 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Príslop
Detail dokumentu
Dátum 13.9.2022
Názov Voľby do OSO 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Príslop
9.8.2022
Voľby 2022 - utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 9.8.2022
Názov Voľby 2022 - utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
7.7.2022
Voľby 2022 - oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK
Detail dokumentu
Dátum 7.7.2022
Názov Voľby 2022 - oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK
7.7.2022
Voľby 2022 - oznam o vymenovaní zapisovateľa MVK
Detail dokumentu
Dátum 7.7.2022
Názov Voľby 2022 - oznam o vymenovaní zapisovateľa MVK
21.6.2022
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2022
Názov Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
21.6.2022
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2022
Názov Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
21.6.2022
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2022
Názov Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
10.6.2022
Informácie, tlačivá a formuláre k voľbám
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Informácie, tlačivá a formuláre k voľbám
Popis https://www.minv.sk/?volby-selfgov22
10.6.2022
Voľby do orgánov samosprávy obce (29.10.2022) - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávy obce (29.10.2022) - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
10.6.2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov (29.10.2022) - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávnych krajov (29.10.2022) - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený