Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
15.2.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - OZNAM
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Dátum zvesenia 20.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - OZNAM
12.2.2024
Voľby do EP 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Dátum zvesenia 12.2.2024
Názov Voľby do EP 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
1.2.2024
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2024
Dátum zvesenia 31.1.2025
Názov Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
31.1.2024
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania "Rozvoj infraštruktúry Trasa valašskej kultúry - Poloniny na parc. č. C KN 33/2, k.ú. Príslop"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2024
Dátum zvesenia 15.2.2024
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania "Rozvoj infraštruktúry Trasa valašskej kultúry - Poloniny na parc. č. C KN 33/2, k.ú. Príslop"
23.1.2024
Stavba "V-297 Príslop-Kolbasov (UV297-48-UV297-6)" - Oznámenie verejnou vyhláškou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Dátum zvesenia 22.2.2024
Názov Stavba "V-297 Príslop-Kolbasov (UV297-48-UV297-6)" - Oznámenie verejnou vyhláškou
18.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Dátum zvesenia 22.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
18.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Dátum zvesenia 27.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK
18.1.2024
Informácia o Správe o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Dátum zvesenia 8.2.2024
Názov Informácia o Správe o hodnotení strategického dokumentu
10.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Dátum zvesenia 8.4.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
21.12.2023
Vtáčia chrípka - mimoriadne núdzové opatrenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.12.2023
Dátum zvesenia 20.1.2024
Názov Vtáčia chrípka - mimoriadne núdzové opatrenia
4.12.2023
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 10.12.2023 o 14.30 h. v budove OcÚ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.12.2023
Dátum zvesenia 12.12.2023
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 10.12.2023 o 14.30 h. v budove OcÚ
14.11.2023
Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2023
Dátum zvesenia 1.7.2024
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2024
13.11.2023
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie (V-297 Príslop-Kolbasov)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2023
Dátum zvesenia 28.11.2023
Názov Verejná vyhláška - Stavebné povolenie (V-297 Príslop-Kolbasov)
Popis Verejná vyhláška - Stavebné povolenie (V-297 Príslop-Kolbasov)
27.10.2023
Rozhodnutie - verejnou vyhláškou - schválenie "RÚSES" okresu Snina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.10.2023
Dátum zvesenia 12.11.2023
Názov Rozhodnutie - verejnou vyhláškou - schválenie "RÚSES" okresu Snina
16.10.2023
Verejná vyhláška - Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v PR NASTAZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Dátum zvesenia 24.10.2023
Názov Verejná vyhláška - Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v PR NASTAZ
1.10.2023
Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 (obec Príslop)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 (obec Príslop)
14.9.2023
Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 23.09.2023 o 13.30 h. v budove OcÚ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2023
Dátum zvesenia 24.9.2023
Názov Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 23.09.2023 o 13.30 h. v budove OcÚ
7.9.2023
Informácia o správe - Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov Informácia o správe - Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK
7.9.2023
Informácia o správe - PHSR PSK 2021-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov Informácia o správe - PHSR PSK 2021-2030
6.9.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 21.9.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania