Dokumenty - tlačivá pre verejnosť
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
31.8.2023
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností od 01.09.2023 - VZOR (EDT)
Detail dokumentu
Dátum 31.8.2023
Názov Daňové priznanie k dani z nehnuteľností od 01.09.2023 - VZOR (EDT)
2.11.2021
Vyhlásenie o kompostovaní BRKO
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Vyhlásenie o kompostovaní BRKO
2.11.2021
Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt
2.11.2021
Prihlasovací lístok na PP
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Prihlasovací lístok na PP
2.11.2021
Prihlasovací lístok na TP
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Prihlasovací lístok na TP
2.11.2021
Žiadosť o vrátenie preplatku - KO
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Žiadosť o vrátenie preplatku - KO
2.11.2021
Žiadosť o vrátenie preplatku - PES
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Žiadosť o vrátenie preplatku - PES
2.11.2021
Zníženie poplatku - KO
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Zníženie poplatku - KO
2.11.2021
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
2.11.2021
Žiadosť o prístavbu, nadstavbu, ...
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Žiadosť o prístavbu, nadstavbu, ...
2.11.2021
Poplatník - PO
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Poplatník - PO
2.11.2021
Poplatník - FO
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Poplatník - FO
2.11.2021
Oznámenie - kultúrne podujatie
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Oznámenie - kultúrne podujatie
2.11.2021
Ohlásenie drobnej stavby
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Ohlásenie drobnej stavby
2.11.2021
Ohlásenie stavebných úprav
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Ohlásenie stavebných úprav
2.11.2021
Žiadosť na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Žiadosť na výrub drevín
2.11.2021
Čestné vyhlásenie - odpad
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Čestné vyhlásenie - odpad
2.11.2021
Čestné vyhlásenia - stavba
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Čestné vyhlásenia - stavba
2.11.2021
Informácia k prihláseniu pobytu
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Informácia k prihláseniu pobytu
2.11.2021
Informácia k súpisným číslam
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Informácia k súpisným číslam