Iné
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
31.3.2015
Záverečný účet obce Príslop za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 31.3.2015
Názov Záverečný účet obce Príslop za rok 2014
31.3.2015
Výročná správa obce Príslop za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 31.3.2015
Názov Výročná správa obce Príslop za rok 2014
31.3.2015
Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 31.3.2015
Názov Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2014
10.2.2015
Uznesenia OZ Príslop zo dňa 08.02.2015
Detail dokumentu
Dátum 10.2.2015
Názov Uznesenia OZ Príslop zo dňa 08.02.2015
10.2.2015
Zápisnica OZ Príslop zo dňa 08.02.2015
Detail dokumentu
Dátum 10.2.2015
Názov Zápisnica OZ Príslop zo dňa 08.02.2015
10.2.2015
Výsledok výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Príslop
Detail dokumentu
Dátum 10.2.2015
Názov Výsledok výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Príslop
30.12.2014
Zápisnica - prieskum trhu - vyhodnotenie
Detail dokumentu
Dátum 30.12.2014
Názov Zápisnica - prieskum trhu - vyhodnotenie
23.12.2014
Výberové konanie na funkciu : Hlavný kontrolór obce Príslop
Detail dokumentu
Dátum 23.12.2014
Názov Výberové konanie na funkciu : Hlavný kontrolór obce Príslop
31.7.2014
Ponuka majetku - zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce
Detail dokumentu
Dátum 31.7.2014
Názov Ponuka majetku - zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce
29.4.2014
Výročná správa obce Príslop za rok 2013
Detail dokumentu
Dátum 29.4.2014
Názov Výročná správa obce Príslop za rok 2013
24.4.2014
Záverečný účet obce Príslop za rok 2013
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2014
Názov Záverečný účet obce Príslop za rok 2013
24.4.2014
Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2013
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2014
Názov Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2013
2.7.2013
VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Detail dokumentu
Dátum 2.7.2013
Názov VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
3.6.2013
Návrh VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Detail dokumentu
Dátum 3.6.2013
Názov Návrh VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
28.5.2013
Výročná správa obce Príslop za rok 2012
Detail dokumentu
Dátum 28.5.2013
Názov Výročná správa obce Príslop za rok 2012
16.5.2013
Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2012
Detail dokumentu
Dátum 16.5.2013
Názov Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2012
16.5.2013
Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2012
Detail dokumentu
Dátum 16.5.2013
Názov Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2012
11.9.2012
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku
Detail dokumentu
Dátum 11.9.2012
Názov Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku