Slobodný prístup k informáciám
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.11.2021
legislatíva
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov legislatíva
2.11.2021
formulár žiadosti
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov formulár žiadosti
2.11.2021
Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli a povinné informácie
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli a povinné informácie
2.11.2021
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
2.11.2021
Sadzobník správnych poplatkov
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2021
Názov Sadzobník správnych poplatkov
26.6.2018
Odplaty za nájom a služby verejnosti
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2018
Názov Odplaty za nájom a služby verejnosti