Územný plán obce
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
7.7.2020
VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop a Záväzná časť ZaD č. 1 ÚPO Príslop
Detail dokumentu
Dátum 7.7.2020
Názov VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop a Záväzná časť ZaD č. 1 ÚPO Príslop
9.6.2020
Návrh VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop
Detail dokumentu
Dátum 9.6.2020
Názov Návrh VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop
6.4.2020
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
Detail dokumentu
Dátum 6.4.2020
Názov Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
27.2.2020
Informácia o oznámení "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPO Príslop"
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2020
Názov Informácia o oznámení "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPO Príslop"
13.2.2020
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPO Príslop - Návrh
13.2.2020
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail dokumentu
Dátum 13.2.2020
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
13.2.2020
Oznámenie o prerokovaní ÚPO Príslop pre verejnosť
Detail dokumentu
Dátum 13.2.2020
Názov Oznámenie o prerokovaní ÚPO Príslop pre verejnosť
1.8.2008
Územný plán obce - Príslop